Natuur de school in halen bij Idenburgschool

De Idenburgschool staat aan de Dijkweg op een bijzondere locatie. Herkenbaar aan deze plek is de dijk -met daarachter het water van het IJsselmeer- waarop uit wordt gekeken vanaf het schoolplein. Alle lokalen grenzen aan de achterzijde -met grote raampartijen-aan een brede sloot met daarachter een weiland. “Deze plek is echt onze plek, we maken gebruik van de natuur om ons heen en kunnen prachtig zien hoe de seizoenen elkaar opvolgen naar weer een nieuw jaar.”

Alle kinderen welkom

“Wij zijn een school met een Christelijke grondslag hetgeen inhoudt dat wij Bijbelverhalen aanbieden. Daarnaast werken we ook met spiegelverhalen. We hebben het met elkaar over het leven, over keuzes. We laten kinderen mogelijkheden zien en dringen niets op. Op onze school is iedereen welkom.”

Eén school met elkaar

De Idenburg werkt met combinatiegroepen en heeft naast de leerkracht voor de klas ook dagelijks onderwijsondersteuning voor alle groepen. “Op die manier zorgen we ervoor dat we alle kinderen de juiste vorm van begeleiding kunnen geven tijdens instructiemomenten en zaakvakken,” vertelt directrice Ina Montsma. “We zijn geen grote school waardoor we alle kinderen van de hele school kennen. Niet alleen die van de eigen klas, maar iedereen. We vormen met elkaar één school.”

Natuur en muziek

Uiteraard moeten de leerlingen ook hier op school leren lezen, rekenen en begrijpend lezen. “Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om muziek in de klassen te brengen. Eén keer per 14 dagen komt er een vakdocent muzikale vorming. Die brengt instrumenten mee en geeft ons opdrachten voor de periode erna. Muziek leeft. Net als de natuur. We proberen de directe natuur om ons schoolgebouw heen dan ook zoveel mogelijk te gebruiken bij de lessen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar het leven in de sloot achter onze lokalen, door actief op te zoeken wat voor rups er leeft in de boom op het plein.”

In English please

Om kinderen ‘de skills voor de 21e eeuw’ bij te brengen wordt er naast Nederlands ook veel Engels gesproken. “We beginnen hier al mee bij de jongste groepen, het begint met kleine woordjes en pictogrammen maar groeit snel uit. Kinderen zijn daar heel gevoelig voor. Dat we jaarlijks drie weken een student van de opleiding tot leerkracht vanuit Engeland over de vloer hebben motiveert enorm. Hoogtepunt afgelopen voorjaar was misschien wel het interactieve Engels gesproken cabaretoptreden Peter Pan!” Computers zijn niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. ICT-lessen zijn onderdeel van het geheel. Om extra te kunnen oefenen of juist extra verdieping en verrijking aan te bieden, zijn chromebooks op school aanwezig.

Naar buiten

Het plein van de Idenburg wordt volop gebruikt. De Johan Cruijf Foundation heeft een bijdrage gedaan met belijning, voetbaldoeltjes en nog veel meer materialen die uitdagen tot bewegen. “Daarnaast is het plein heel persoonlijk geworden door verschillende afscheidswerkstukken van de groepen 8.  Het plein is nog steeds volop in beweging, want er zijn wel plannen voor weer  iets nieuws. Ouderparticipatie en ook vooral de inbreng van de schoolkinderen is ook daarbij heel belangrijk.” Ina: “Onze school is een fijne plek, kom gerust eens kennismaken.”

biologielesBiologieles kan ook gewoon buiten. Samen met juf kijken wat er allemaal leeft in de natuur achter het schoolgebouw doet groep 4 graag.