Thema: De indianen

Door: Josianne Bos & Lieke Smit

Wij zijn al een paar weken bezig met het thema de indianen. We maken een werkstuk in groepjes, luisteren naar verhalen en  knutselen mooie dingen. Zoals bizons tekenen en elfjes schrijven. Voor het werkstuk hebben we een lijst gekregen waar alles opstaat wat we moeten doen. Met de lijst kunnen we alle hoofdstukken verdelen in de weken die we hebben voor het thema, dat is erg overzichtelijk. Dankzij ZuluConnect kunnen we ook thuis aan het werkstuk werken. In onze weektaak staat ook het werkstuk, daardoor kunnen we er meer tijd aan besteden. Soms regelen de juffen computers in andere klassen ook voor het werkstuk.