Aan de medewerkers, ouders en verzorgers van de kinderen van onze scholen.

Datum: 7 juni 2017
Betreft: PO In Actie

Geachte collega’s, ouders / verzorgers,

Het primair onderwijs komt in actie. Al heel lang dringen vakbonden, schoolbesturen, besturenorganisaties en de PO-raad er bij staatsecretaris Sander Dekker op aan om meer geld beschikbaar te stellen voor onze scholen.
Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijker voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.
Kortom: het is vijf voor twaalf in het primair onderwijs!
Al jaren wordt dit aangekaart bij het ministerie en er gebeurt vrijwel niets. Nu vindt het onderwijs dat de maat vol is en gebeurt er iets, dat in tientallen jaren niet is gebeurd. De scholen worden opgeroepen om op dinsdag 27 juni aanstaande voor één uur de deuren te sluiten. Het is maar voor één uur omdat leraren grote moeite hebben met het voeren van actie waar kinderen en ouders hinder van ondervinden. U moet het ook zien als een signaal. Een heel dringend signaal.
Alle besturen in de Noordkop en West Friesland ondersteunen deze actie.
We roepen onze ouders op om ook hún steun aan onze leraren te betuigen en de petitie te tekenen op: https://www.poinactie.nl/.

Namens de schoolbesturen,

Met vriendelijke groet,

Stichting Kopwerk
Stichting Schooltij
Stichting Surplus

José Vosbergen, Jan Bot, John Deckers